När jag så förlorar mig i drömmar, kan jag ej värja mig för tanken: ”än om Albert doge? Då skulle du, ja, då skulle hon…” och så löper jag efter detta hjärnspöke, tills jag står vid avgrunder, inför vilka jag bävar.

Den unge Werthers lidanden, J.W. von Goethe, 1774.

Kärlek? Älskar den passionerade? Eller handlar det bara om girighet? Ska ha. För ägandets skull, för lustens skull och segerns?

Litteraturens mest berömda passionerade är Goethes lidande unge Werther. I denna ”den första psykologiska romanen”, överväger Werther att döda sin rival, men gör det inte. Carl-Johan i denna parallella version, hamnar i samma dilemma som Werther. Men slumpen leder Carl-Johan till ett möte med en officer, som övertalas att eliminera Victor. Han är Carl-Johans bäste vän och blodsbroder, men också hans rival om Cecilia.

En alldeles vanlig, harmonisk och klok ung man som Carl-Johan… hur är det möjligt? Sveket? Galenskapen? Tiden är 1820. I romanens tre nutida ”Reflexioner” diskuteras den obesvarade kärlekens krafter. Den lågintensiva inledningen stegras till en katastrof när utvecklingen tar en helt annan riktning än den hos Goethe. Eller?

Jag har inte läst boken Jag har läst boken